THİS

Tüm Hizmet İşçileri Sendikası
logo
Kuruluş: 2015
Başkan:

Genel merkez adresi: İzmir 1 Caddesi Halilbey İşhanı No:9/19 Kızılay-Çankaya/ANKARA

Bağlı Bulunduğu Konfederasyon: TÜM-İŞ


Bu sendika İŞÇİ sendikasıdır.
Bu sendikanın üye sayısı: 26
Bu sendikanın toplu sözleşme yetkisi yoktur. TİS yetkisi için
9394
üyeye ihtiyacı vardır
Bu sendika 20 nolu GENEL İŞLER işkolundadır.
İş kolundaki üye sıralaması: 13